Rydych yma : Hafan > Gwneud mwy

Rhywbeth i bawb

Dolenni Sydyn:

CYMRU AR Y CLEDRAU! Syniadau gwych am ddyddiau bant a gwyliau byrion ar y tren:

      

GWYLIWR GWLAD A GWYLIWR Y GLANNAU! Beth sy' i'w weld drwy ffenest y tren:

  

Pethau i'w gweld a'u gwneud:

     

CRWYDRWYR Y CAMBRIAN - ewch i grwydro o orsaf i orsaf gan ddilyn rhannau o'r Llwybr Arfordir Cymru ar hyd y ffordd.

  

O'r archif - rhy dda i'w dileu - ond cofiwch gall fod prisiau/amserau/cynnigion bellach wedi newid...

 

Mae taith ar Gledrau'r Cambrian yn cynnig pob math o bosibiliadau. Mae gennym rhai o ardaloedd gwledig prydferthaf y wlad, ac mae ein trenau yn mynd â chi o iseldiroedd Swydd Amwythig tuag at y gorllewin drwy fryniau tonnog a thoriadau dwfn, drwy tiroedd amaethyddol a threfi marchnad.

Mae llinell Arfordir y Cambrian (newidiwch ym Machynlleth neu Gyffordd Dyfi) yn dangos gogwydd wahanol ar ein gwlad, yn teithio ar draws y brig Bae Ceredigion, trwy drefi glan môr, pentrefi harbwr, twneli, ymylon y clogwyni a glannau.

Yn ogystal, rhwng Machynlleth, Aberdyfi a'r Borth rydych yn teithio trwy safle Biosffer UNESCO - un o tua 500 ledled y byd.

Mae 'na 3 gwyliwr ffenest ar gael i roi ychydig o wybodaeth i chi am yr hyn y gallwch ddisgwyl ei weld o'r tren - Gwyliwr Gwlad y Cambrian ar gyfer teithiau rhwng Aberystwyth a'r Amwythig, Gwyliwr Glannau'r Cambrian ar gyfer teithiau rhwng Machynlleth a Phwllheli, ac mae Gwyliwr Saffari'r Cambrian ar gyfer teithiau lleol rhwng y Borth , Machynlleth ac Aberdyfi. Cofiwch gydio mewn copi o'r rhain mewn Canolfannau Croeso a gorsafoedd wedi'u staffio ar hyd y cledrau. Gallwch hefyd lawrlwytho rhain trwy glicio ar y dolenni ar y safle hwn.

Gallwch fanteisio hefyd ar ambell i gynnig arbennig mewn rhai o'r attyniadau y gallech ddod ar eu traws yn ystod eich amser yn yr ardal, mae'r rhain yn cynnwys 'Bargeinion a Thraethau' sy'n cynnig rhai syniadau gwych ar gyfer attyniadau lle cewch chi ostyngiad ar bris fynediad (neu mynediad am ddim!). Mae 'Cwrw'r Cledrau' yn hefyd yn un hynod o boblogaidd a fydd yn eich cyfeirio tuag at rai o'r tafarnau a achredir gan yr Ymgyrch dros Gwrw Go Iawn (CAMRA).

Cliciwch ar y dolenni i'r dde, neu ar gloriau'r pamffledi i ddarganfod mwy!