Rydych yma : Hafan > Gwneud mwy > Cwrw Cambrian

Cwrw'r Cledrau

The cover of the Cambrian Coast Gazer

The cover of the Cambrian Country Gazer

 
Cwrw Gorau Cledrau'r Cambrian

Mewn cydweithrediad gyda'r Ymgyrch Dros Gwrw Go Iawn (CAMRA) mae Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian wedi cynhyrchu canllaw i'r rhai hynny sy' am brofi cwrw dros y cledrau.

Yn ogystal, mae gwybodaeth syml yma hefyd sy'n awgrymu ambell syniad arall i'ch helpu chi i wneud diwrnod ohoni. Pa well ffordd i dreulio diwrnod ar y cledrau - boed chi'n sychedig am ddiod neu'n frwdfrydig am y rheilffordd!

Mae treulio amser ar y tren yn ymhyfrydu yn ein golygfeydd godidog yn waith sychedig i rai, ac felly mae'n ddigon naturiol i ystyried tafarn leol fel rhywle i ymlacio. Gwell fyth os yw'r cwrw'n safonnol a'n lleol hefyd..

Mae'r pamffled yma'n cynnig rhai o'r tafrandau a gwestai gorau sydd wedi eu argymhell gan aelodau CAMRA.

Edrychwch am y bamffled mewn canolfannau twristiaeth ac yn ein gorsafoedd, neu lawrlwythwch gopi yma.