Rydych yma : Hafan > Gwneud mwy > Cymudo Call

A yw'n Aderyn? A yw'n dren? Byddwch yn gymudwr craff!

Mae'n haws nac erioed i gymudo ar y tren i'r gwaith - nawr mae 'na drenau bob awr yn ystod oriau brig ar brif lein y Cambrian.

Os nad ydych yn ddefnyddiwr tren rheolaidd, pam na rhowch gynnig arni? Mae'r trenau ychwanegol rhwng Aberystwyth a'r Amwythig yn agor rhai opsiynau ychwanegol i deithio tuag at y gwaith.

Cofiwch, mae cysylltiadau ychwanegol ar gael ar fws neu dren o nifer o'r gorsafoedd i'r lleoliadau hynny nad yw'r Cambrian yn teithio tuag at.

Cliciwch YMA i weld y daflen, neu darganfyddwch mwy am fuddiannau cymudo i'r gwaith ar y tren  yn hytrach na gyrru drwy glicio YMA.