Rydych yma : Hafan > Gwneud mwy > Cysylltiadau'r Cambrian

Cysylltiadau'r Cambrian

Mae pob man newydd agosau! Pa mor bell ewch chi?

Nawr bod yna wasanaethau ychwanegol ar lein y Cambrian (ers Mai 2015), mae yna fwy o gyfleoedd i deithio nag erioed o'r blaen. Beth am roi cynnig ar y tren - dim ond cam a naid oddi wrth rhan fwyaf o'r DU ydych chi!

GAllwch gyrraedd llwyth o lefydd - fel Llundain, Manceinion, Caerdydd, Efrog, RHydychen, Bryste a Chaerwysg drwy newid tren unwaith yn unig - a chyrraedd y rhan fwyaf o'r wlad bron iawn ag oddeutu dau newid.

Felly, rhowch hoi fach i'r car hefyd! Gadewch i'r tren gymryd y 'stren'!

Edrychwch am ein pamffled (gweler i'r dde), neu cliciwch yma i'w weld ar-lein.