Rydych yma : Hafan > Gwneud mwy > Gostyngiad 20% ar drenau bach y wlad

20% oddi ar bris teithio ar trenau bach y wlad

Daliwch y TRENAU MAWR i gwrdd â Threnau Bach Arbennig Cymru...

Mae Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian wedi uno gyda rhai o Drenau Bach Arbennig Cymru i gynnig disgownt 20%* ar docynnau dwyffordd diwrnod safonol ar y rheilffordd a ddangosir yn y daflen hon pan ddangosir tocyn dilys ATOC Rheilffyrdd y Cambrian.

Yn ogystal â rhedeg gwasanaethau trên, mae gan lawer o'r rheilffyrdd a ddangosir yma gyfleusterau ychwanegol ac atyniadau fel Amgueddfeydd, Siopau, Caffes, Bariau Trwyddedig a mynediad i lwybrau hyfryd i'w cerdded yng nghefn gwlad.

Trenau Bach Arbennig Cymru

Mae Trenau Bach Arbennig Cymru yn ffordd arbennig iawn o weld rhai o'r golygfeydd gorau ym Mhrydain. Mae'r cyfan yn rheilffyrdd stêm bach, rhai gyda hanes ymhell dros ganrif.

Maent i gyd yn rhannu hud trenau stêm y dyddiau fu gyda digonedd o baent a phres sgleiniog:

Am fwy o wybodaeth a thelerau, gwelwch Daflen Trenau Bach Arbennig Cymru [PDF] a Safle we Trenau Bach Arbennig Cymru.