Rydych yma : Hafan > Gwneud mwy > Tren Aros Arbed

Tren...Aros...Arbed

Arbedwch 10% ar lety dethol ar reilffyrdd canolbarth cymru.

Am arbedion clên... teithiwch ar y trên!

Gadewch i’r trên gymryd y straen gydag arhosiad byr neu wyliau hwy sy’n cychwyn o’ch gorsaf reilffordd lleol.

Mae siwrneau ar Reilffyrdd Canolbarth Cymru yn atyniadau yn ei hunain ac yn ffordd arbennig o gychwyn eich gwyliau.

Gyda’r fantais ychwanegol o lety gyda disgownt clên mae teithio ar y trên yn siwr o godi gwên! Am ragor o wybodaeth a rhestr o ddarparwyr llety sy’n ymgymryd yn y fenter, ymwelwch â: visitmidwales.co.uk.

Gymaint i wneud, gweld a mwynhau!

Mae gan Ganolbarth Cymru gymaint i’w gynnig megis cerdded, pysgota, golffio, gwylio natur, marchogaeth yn ogystal â bwyta ac yfed! Amsugnwch hanes, diwylliant a chwedlau’r wlad cyfriniol yma a gwrandewch allan am un o ieithoedd hynaf Ewrop sydd dal mewn defnydd bob dydd heddiw.

Mae nifer o atyniadau lleol gan gynnwys Y Trenau Bach Arbennig, Cestyll Harlech / Criccieth, Portmeirion, Y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT ) a King Arthur’s Labyrinth hefyd yn cynnig disgownt i’r rhai sy’n ymweld â hwy ar y trên.

Drwy gydol y flwyddyn, boed glaw neu hindda yng nghanolbarth Cymru mae yna rhywbeth i’w fwynhau sy’n agos i’r cledrau!

Am ragor o wybodaeth, termau ac amodau gweler taflen Tren Aros Arbed [PDF 1.2MB].