Rydych yma : Hafan > Gwneud mwy > Cymru ar y Cledrau

Cymru ar y Cledrau

 

Dyma gyfres o bamffledi yn llawn syniadau ac ysbrydoliaeth ar sut i dreulio ychydig o amser da ar y tren ar lein y Cambrian. Dyma gyfres 'Cymru ar y Cledrau'.

Ynddynt mi gewch llond lle o syniadau ar sut i gyrraedd a beth i wneud yn rhai o leoliadau hyfryta ardal y Cambrian - gyda golygfeydd mor dda fel na' all unrhyw gamera wneud cyfiawnder a nhw!

Felly, beth am gymryd golwg arnynt - efallai gallwch chi ddarganfod y diwrnod bant neu wyliau perffaith ar hyd gledrau'r Cambrian!

  

Mae'r cynta yn y gyfres - 'Cymru ar y Cledrau - Rhyddhau eich teulu' yn llawn syniadau ar beth allwch chi a'ch teulu bach ei wneud ar wyliau byr a chymarol rhad yng Nghanolbarth Cymru ar y tren. Mae'n ffocysu ar ardaloedd Aberystwyth a Machynlleth ac mae'r pwyslais ar 'gost isel, hwyl uchel' a chreu atgofion melys i chi a'r plant.

Mae'r ail un - 'Cymru ar y Cledrau - Rhamant y Rheilffordd'  yn cynnig syniadau ar beth allwch chi a'ch partner wneud am benwythnos neu dridiau i ffwrdd ar Ben Llyn, draw i'r gorllewin o Borthmadog ar lein yr arfordir.

Dyna i chi wyliau byr hyfryd mewn lleoliadau rhamantus i greu atgofion da i chi a'ch cymar.

Cofiwch - nid 'amserlen' pendant sydd yn ein pamffledi (does dim byd rhamantus am orfod glynu'n dynn wrth amserlen!) ond yn hytrach syniadau ar beth allwch chi 'neud a lle allwch fynd i'w neud nhw...

Mae 'Cymru ar y Cledrau - Taith 'nol mewn amser' llawn syniadau ar sut i dreulio tri diwrnod gwahanol iawn ar dair rheilffordd sy'n cychwyn yn yr Amwythig.

Dyma i chi ddiwrnod ar hyd lein y Cambrian yn y Trallwng yn ymweld a'r castell a'r amgueddfa, diwrnod arall ar lein Calon Cymru yn Llandrindod, a diwrnod ar lein Amwythig-Caer i ymweld a camlas Llangollen - a bob nos yn gyfle i ymweld a un o trefi hardda'r gororau - yr Amwythig - sy'n llawn bwytai artisan, theatr, tafarnau hynaws a siopau annibynnol gwych.

Cliciwch y cloriau uchod i'w lawrlwytho, neu edrychwch amdanyn yng nghanolfannau twristiaeth hwnt ac yma yn ardal y Cambrian.