Rydych yma : Hafan > Newyddion > Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian ar restr fer 3 categori yng ngwobrau cenedlaethol ACORP!!

Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian ar restr fer 3 categori yng ngwobrau cenedlaethol ACORP!!

11 Awst 2015 | Categori: Newyddion

Mae Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian yn falch o gyhoeddi fod 3 prosiect lleol wedi cyrraedd rhestrau byr gwobrau Cenedlaethol ACORP i'w cynnal fis Hydref yn Torquay.

Y prosiectau yw: 

1: Categori Cwsmeriaid yn Gyntaf: am ein ffilm newydd "Help Llaw" - ffilm wybodaeth ar gyfer pobl ifanc ag anghenion arbennig/anghenion ychwanegol i ddangos iddynt sut mae trefnu siwrne ar y tren, prynu tocyn, trefnu cymorth, ac hefyd amlinelliad o sut mae'r 'Waled Oren' yn gweithio drwy gwneud holi am help yn haws. Cwblhawyd y prosiect yma gyda cymorth Trenau Arriva Cymru, Coleg Derwen (Gobowen), Coleg Ceredigion (Aberystwyth), a llu o unigolion a roddodd eu hamser am ddim. Cynhyrchwyd y ffilm gan Bartneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian a cwmni AMP Media o Aberystwyth. 

2: Categori Gwaith Tim Arbennig: am y gwaith dros y 2 flynedd diwethaf i ddenu gwasanaethau ychwanegol ar rheilffordd y Cambrian. Daeth llu o bobl a sefydliadau at eu gilydd i weithio mewn partnersiaeth ar y prosiect ynm yn cynnwys grwpiau defnyddwyr, Trenau Arriva Cymru, Network Rail, a Llywodraeth Cymru. Yn derbyn yr enwebiad ar ran pawb a gymerodd rhan mae grwp Gweithredol y Cambrian. Roedd swyddog Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian yn un o'r aelodau o'r grwp yma. 
 

 

3: Gardd bach gorau mewn gorsaf: Gorsaf Caersws. Diolch i waith caled Linda a Karl Yapp - mabwysiadwyr yr orsaf, mae'r gorsaf fach yma'n edrych yn arbennig iawn, yn for o liw. Mae Linda a Yapp yn gweithio'n gyson ar yr orsaf ac mae ffrwyth eu llafur i'w weld drwy gydol y flwyddyn.  

Mi fydd y gwobrau'n cael eu cynnal ar Hydref 1af yn Torqay. Mae ACORP (Association for Community Rail Partnerships) yn cynnal gwobrau blynyddol. Yn 2012 daeth Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian yn fuddugol mewn 2 gategori, am brosiect ieuenctid ac am waith marchnata.