Rydych yma : Hafan > Newyddion > Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian yn cynnig 'Help Llaw'

Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian yn cynnig 'Help Llaw'

17 Medi 2015 | Categori: Newyddion

Mae ffilm newydd ar gael i'r rhai hynny ag anghenion arbennig neu anghenion dysgu ychwanegol sydd wedi ei gynhyrchu gan Bartneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian, ar y cyd a Trenau Arriva Cymru, a gyda cymorth Coleg Derwen College, Gobowen, a Choleg Ceredigion, Aberystwyth.

Yn dwyn yr enw 'Help Llaw', dyma'r ail ffilm fer a gynhyrchwyd gan y bartneriaeth ac mae'n un o'r adnoddau cyntaf o'i fath ym Mhrydain. Mae'r ffilm yn darparu gwybodaeth ar sut i gynllunio a threfnu taith ar y tren, sut i sicrhau cymorth ychwanegol ar rwydwaith trenau Prydain, a chanllaw ar sut i ddefnyddio'r Waled Oren.

"Dyma prosiect 'da ni'n eithriadol o browd ohono," dywedodd Rhydian Mason, Swyddog Datblygu Rheilffordd Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian.

"Yn dilyn llwyddiant, adborth positif, a chanlyniadau gwych y ffilm gyntaf i ni gynhyrchu - 'Diogelwch Dosbarth Cyntaf', daeth hi'n amlwg i ni fod yna angen am ffilm arall - yn cynnwys canllaw mwy penodol ar gyfer pobl ifanc ac anghenion dysgu arbennig, ac felly, gyda help a chyngor myfyrwyr yng Ngholeg Derwen College, Gobowen, a Coleg Ceredigion, Aberystwyth, aethom ati i gynhyrchu'r ffilm newydd yma sydd yn fy marn i y gorau o'u fath ar hyn o bryd."

Bu sawl cwmni yn barod iawn a'u cymorth wrth i ni gynhyrchu'r ffilm, gan gynnwys Virgin Trains, Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, Dee Rail Travel yn Gobowen, Amgueddfa Gorsaf Borth, ac hefyd ACORP (Association of Community Rail Partnerships). Cwmni AMP Media Productions o Aberystwyth a gommisiynwyd gyda'r gwaith ffilmio a golygu. Mair Tomos Ifans sy'n lleisio'r fersiwn Gymraeg, a Jake Evans yn lleisio'r fersiwn Saesneg.

Dywedodd Sarah Laszloe, Cydlynydd 'Learner Voice' yng Ngholeg Derwen:

"Mae'r profiad o fod wedi cael bod yn rhan o gynllunio a cynhurchu 'Help Llaw' wedi galluogi myfyrwyr a hyfforddwyr yn y coleg i gael gwell dealltwriaeth o'r help a'r gwasanaethau sy' ar gael yn nhermau teithio'n fwy hyderus yn annibynnol. Er efallai fod y gallu i deithio'n hollol anibynnol ddim yn opsiwn i nifer, mae'r ffilm wedi ysgogi a galluogi nifer i gymryd rol mwy blaenllaw o ran trefnu teithiau ar y tren ar gyfer dibenion addysgiadol a chymdeithasol.

"Rwy'n credu'n gryf y bydd y ffilm yn un pell-gyrrhaeddiol yn nhermau bod yn adnodd dysgu arbennigol, ond hefyd mi all fod yn adnodd hyfforddi ar gyfer staff rheilffordd a all fod yn delio a'r rhai hynny sydd a anghenion cefnogol ychwanegol."

Mae'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC a David Sindall, Pennaeth Cynhwysiad ac Anabledd ATOC wedi rhoi eu sel bendith ar y ffilm.

Cliciwch yma i weld y ffilm ar Youtube, a cofiwch edrych ar ein sianel Youtube am ein ffilm arall a fersiynau Saesneg hefyd.