Rydych yma : Hafan > Newyddion > LLWYDDIANT CENEDLAETHOL I BARTNERIAETH RHEILFFYRDD Y CAMBRIAN

LLWYDDIANT CENEDLAETHOL I BARTNERIAETH RHEILFFYRDD Y CAMBRIAN

6 Hydref 2015 | Categori: Newyddion

CLICIWCH YMA I WELD EIN FFILM BUDDUGOL!

Mae Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian (PRhC) wedi ennill dau wobr cenedlaethol fawreddog yn seremoni wobrwyo blynyddol Cymdeithas Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol (ACoRP). Wedi eu cynnal yn Torquay, ar ‘Rifiera Lloegr’, mae’r seremoni’n dathlu gwaith cwmnïau rheilffyrdd, partneriaethau rheilffyrdd a miloedd o wirfoddolwyr sy’n hyrwyddo a datblygu gwasanaethau dros y DU.

Mae’r PRhC wedi ei wobrwyo am eu gwaith yng nghategori ‘Teithwyr yn Gyntaf’ gyda help myfyrwyr o Goleg Ceredigion yn Aberystwyth a Choleg Derwen yn Gobowen, sy’ wedi serennu mewn ffilm newydd a gynhyrchwyd gyda help cwmni Aber Media Productions gyda’r bwriad o helpu cwsmeriaid gyda anghenion arbennig neu anawsterau dysgu deithio ar y trên.

Yn ogystal, derbyniodd Swyddog Datblygu’r PRhC, ynghyd a’r Cynghorydd Trefor Roberts o grŵp Gweithredol y Cambrian y wobr gyntaf yng nghategori ‘Gwaith Tîm’ arbennig am yr hyn a wnaeth y grŵp i ennill 9 gwasanaeth ychwanegol ar lein y Cambrian – prosiect a ddaeth a llu o gwmnïau a sefydliadau at eu gilydd gan gynnwys Trenau Arriva Cymru, Network Rail, Partneriaeth Rheilffordd y Cambrian, a nifer o grwpiau teithwyr.

Enillwyd y categori ‘Teithwyr yn Gyntaf’ am ffilm fer newydd a gynhyrchwyd gan PRhC o’r enw ‘Help Llaw’, sydd am y tro cyntaf erioed wedi tynnu’r holl wybodaeth perthnasol a all fod o ddefnydd i’r rhai hynny ag anawsterau dysgu i un lle, wedi ei gyflwyno mewn modd syml a dealladwy. Mae’n defnyddio astudiaethau achos go iawn ac yn dangos myfyrwyr o 2 goleg yn cynllunio a chyflawni eu teithiau gan wneud defnydd o’r help sydd ar gael ar rwydwaith rheilffordd y DU.

Mae’r ffilm, y cyntaf o’i fath, wedi ei ganmol fel prosiect arloesol sy’n torri tir newydd.

Dywedodd Rhydian Mason, Swyddog Datblygu Rheilffordd PRhC fod ennill y wobr gan ACoRP yn gyrhaeddiad anhygoel:

“Rwy’ wrth fy modd fod ein partneriaeth rheilffordd gymunedol lleol wedi ennill. ‘Da ni wedi medru cyflawni rhywbeth nad sy’ wedi ei wneud o’r blaen, ac mae’n ganlyniad o weithio mewn partneriaeth rhyngom ni a Trenau Arriva Cymru, Aber Media Productions, ac wrth gwrs, Coleg Ceredigion a Coleg Derwen. Mae’n profi, trwy weithio gyda’n gilydd fod modd gweld ffrwyth llafur sy’n mynd i gael effaith bositif nid yn unig yn ein dalgylch ni, ond yn genedlaethol.”

Dywedodd Sarah Lazslo, Cydlynydd Rhaglen Llais y Dysgwyr yng Ngholeg Derwen fod y prosiect wedi bod yn un gwych i fod yn rhan ohono:

“Rydym yn hynod o falch o fod wedi cael y cyfle i fod yn rhan o’r prosiect yma ers y cychwyn cyntaf, ac mae’n braf gweld syniad yn dwyn ffrwyth a derbyn clod o’r fath o fewn blwyddyn.”

Dywedodd Maggie Neville, darlithydd Mynediad Galwedigaethol yng Ngholeg Ceredigion: “Mae’r prosiect yma’n gyrhaeddiad arbennig iawn, ac yn brofiad gwych i’n dysgwyr sydd wedi helpu iddynt fagu hyder. Rydym yn ddiolchgar iawn am y cyfle i gael bod yn rhan o brosiect mor werth chweil sy’n tynnu sylw at y cymorth sydd ar gael ar gyfer pawb sy’n teithio ar y trên.”

Roedd Phil Caldwell, swyddog Cyswllt Ysgolion Trenau Arriva Cymru, a gasglodd y wobr gyda Rhydian a rhai o’r myfyrwyr a gymerodd rhan yn y ffilm hefyd yn hynod falch o’r prosiect:

“Mae wedi bod yn anrhydedd i weithio gyda’r myfyrwyr yn y ddau goleg, ac rwy’n bles ofnadwy ein bod wedi medru ennill gwobr genedlaethol. Rwy’n hyderus y bydd y ffilm yma’n galluogi miloedd o bobl ifanc, fel sêr ein ffilm, i deithio ar y trên gan wybod sut i gynllunio a chynnal taith yn hyderus gyda ychydig o’r ‘Help Llaw’ sy’n cael ei danlinellu.”

Mae’r ffilm ar gael yn ddwy-ieithog, am ddim, ar youtube.