Rydych yma : Hafan > Newyddion > Myfyrwyr yn serenni mewn ffilm wybodaeth newydd

Myfyrwyr yn serenni mewn ffilm wybodaeth newydd

25 Ionawr 2016 | Categori: Newyddion

Mi fydd ffilm arloesol newydd a gynhyrchwyd er mwyn gwella gwasanaeth a chefnogaeth i gwsmeriaid yn cael ei lansio’n ffurfiol gan Bartneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian yn y Senedd yng Mae Caerdydd heddiw (Dydd Mawrth, 19 Ionawr 2016).

Mae ‘Help Llaw’ yn ffilm 15 munud a gynhyrchwyd gan y Bartneriaeth sy’n anelu at wella profiad teithio cwsmeriaid sy’n cael anhawster mewn cyfathrebu gyda staff yn ystod eu siwrnai. Ynddi gweler myfyrwyr o Goleg Ceredigion, Aberystwyth a Coleg Derwen, Gobowen, ac mae eisoes wedi ennill gwobr ‘Cwsmeriaid yn Gyntaf’ yng ngwobrau cenedlaethol ACORP (Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffyrdd Gymunedol) ym mis Hydref.

Dywedodd Rhydian Mason, Swyddog Datblygu’r Bartneriaeth: “Penderfynom wneud y ffilm oherwydd fod yna wagle yn yr adnoddau i esbonio’r mathau o gymorth sydd ar gael i’r rhai hynny sydd angen ychydig o gymorth. Mae’n cynnig cyngor ymarferol ar sut I gynllunio siwrnai, lle i gael hyd i amserau, cyngor ar gardiau teithio a sut i fynd ati i edrych am fwy o help os oes angen.”


  

Gweithiodd y tîm yn agos gyda’r myfyrwyr o gwrs mynediad galwedigaethol Coleg Ceredigion a myfyrwyr o Goleg Derwen – un o golegau preswyl pennaf y DU ar gyfer myfyrwyr ag anawsterau dysgu, i greu ffilm sy’n dangos astudiaethau achos go iawn o bobl yn trefnu ac yn gwneud teithiau o leoliadau fel canolbarth Cymru a Llundain. Dyma’r ail ffilm i’r Bartneriaeth gynhyrchu  yn dilyn llwyddiant cynhyrchiad ‘Diogelwch Dosbarth Cyntaf’ -  ffilm a’i fryd ar helpu pobl ifanc i gadw’n ddiogel o gwmpas trenau, gorsafoedd a croesfannau.

Dywedodd Phil Caldwell, Swyddog Cyswllt Ysgolion Trenau Arriva Cymru: “Mae’n ffilm arloesol sy’n cynnig atebion i’r cwestiynau sy’n cael eu gofyn amlaf gan y rhai hynny sy’n llai hyderus i deithio ar y trên. ‘Da ni wedi llwyddo i ddangos pa mor hawdd a syml yw teithio ar y trên a’r gobaith yw y bydd yn annog mwy i ddefnyddio’r trên yn y dyfodol.”

Dywedodd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, sy’n noddi’r digwyddiad yn y senedd: “Mae’r prosiect yma’n esiampl arbennig o ba mor arloesol gall bartneriaeth rheilffordd cymunedol fod. Trwy gyd weithio’n agos gyda Trenau Arriva Cymru, mae Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian wedi llwyddo i gynhyrchu darn o waith unigryw a gwerthfawr a fydd o fudd i deithwyr ar draws y DU.

“Mae cynllun y Waled Oren, a welir yn y ffilm, yn rhywbeth a ddylwn oll fod yn cefnogi a’n hyrwyddo, ac rwy’n mawr obeithio yn dilyn lansiad heddiw yn y Senedd y bydd Llywodraeth Cymru yn medru cynnig cefnogaeth pellach i’r cynllun fel bod teithio ar y trên yn haws i bawb.”

Mae’r ffilm ar gael yn rhad ac am ddim yn ddwy-ieithog. Mae’n dangos y Waled Oren, sy’n gynllun syml, rhad a gefnogir gan Llywodraeth Cymru sy’n medru helpu pobl ag anawsterau neu anabledd i gyfathrebu’n haws gyda staff trenau. Mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Trenau Arriva Cymru.