Rydych yma : Hafan > Newyddion > Y Cambrian yn 'Grand Central' - hyrwyddo Cymru yng nghanol Lloegr gyda partneriaethau eraill.

Y Cambrian yn 'Grand Central' - hyrwyddo Cymru yng nghanol Lloegr gyda partneriaethau eraill.

16 Mai 2016 | Categori: Newyddion

Yn llythrennol mi aethom at 'ben y lein' gyda breichiau'n llawn pamffledi a deunydd hyrwyddo Cymru yr wythnos diwetha' pan gynhaliwyd digwyddiad cenedlaethol gan ACoRP (Cymdeithas Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol).

Melanie Lawton (Conwy), Sheila Dee (Shrewsbury-Chester), David Edwards and Gill Wright (Heart of Wales), and Rhydian Mason (Cambrian) at Birmingham New Street Station.Yn ymuno gyda ni yng ngorsaf Grand Central Birmingham New Street oedd cyfeillion o Lein Calon Cymru, Lein Dyffryn Conwy, Lein Amwythig-Caer, a Lein fach Cwm Rheidol - yn cynrychioli 'Tim Cymru' yn yr orsaf brysur yma.

Dywedodd Rhydian Mason, Swyddog Datblygu Rheilffordd i Bartneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian fod y diwrnod wedi bod yn yn hynod brysur, a bob math o bobl wedi dangos diddordeb mawr mewn trefnu trip am ddiwrnod neu wyliau byr ar y tren i Gymru.

"Mae' mor hawdd bellach i bobl o ganolbarth Lloegr - neu yn wir, unrhyw rhan o'r DU - ddod am daith neu wyliau ar y tren i Gymru - mae'r trenau'n well, cysylltiadau yn well, a trenau amlach. 'Mond awr neu ddwy i ffwrdd o ganol Birmingham ydym ni ar y tren at un ordaloedd hyfryta'r wlad.

"Drwy weithio fel grwp o bartneriaethau rheilffordd cymunedol roedd modd i ni roi arddangosfa dda at ei gilydd a rhoi'r cyfle i ni cwrdd a cannoedd o bobl oedd a diddordeb go iawn mewn trefnu taith i Gymru - gan gynnwys cwpwl o Seland Newydd a oedd newydd lanio yn y maes awyr cyfagos ac yn edrych am syniadau am le i fynd. Mae'n siwr y cawsom groeso cynnes Cymreig!"