Rydych yma : Hafan > Newyddion > GWOBRAU ACORP LLWYDDIANUS ARALL I’R CAMBRIAN!

GWOBRAU ACORP LLWYDDIANUS ARALL I’R CAMBRIAN!

4 Hydref 2016 | Categori: Newyddion

Yng Ngwobrau ACORP yr wythnos diwethaf, a gynhaliwyd eleni yn Southport, enillodd Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian, yn gweithio mewn partneriaeth agos gyda Trenau Arriva Cymru, ail wobr yng nghategori Cynlluniau Celf Cymunedol am ein gwaith gyda disgyblion ysgolion cynradd ar lein yr arfordir.


Fel rhan o’r cynllun cynhaliwyd cystadleuaeth mewn ysgolion ar arfordir y Cambrian lle rhoddwyd yr her i’r disgyblion o gynllunio posteri diogelwch rheilffordd, gyda’r enillwyr o bob ysgol yn cael gweld eu posteri wedi eu gosod yn eu gorsafoedd lleol – ar ôl cael eu chwyddo a’i gosod mewn fframau pwrpasol a ariannwyd gan Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian ac a osodwyd yn y gorsafoedd gan Trenau Arriva Cymru.
 

Mae’r posteri yn rhoi ychydig o liw a bywyd i’r gorsafoedd, ac yn lledaenu neges ddiogelwch bwysig ac hefyd yn cryfhau’r cyswllt rhwng yr ysgolion lleol a’r gwasanaeth rheilffordd lleol.
Dywedodd Rhydian Mason, swyddog datblygu’r Bartneriaeth fod hwn yn gydnabyddiaeth arall o’r gwaith da y mae’r bartneriaeth yn ei wneud gyda Trenau Arriva Cymru ar gledrau’r Cambrian:
 

“Mae’n esiampl arall o’r gwaith da rydym ni’n ei wneud gyda cymunedau lleol ac yn dangos sut gall cwmnïau trenau weithio’n agos gyda partneriaethau rheilffyrdd cymunedol lleol i gryfhau’r cysylltiadau rhwng cymunedau a’r rheilffordd. Dros y 5 mlynedd diwetha’ rydym wedi dod i gyswllt a miloedd o bobl ifanc ac wedi magu perthynas dda rhwng yr ysgolion a’r rheilffordd, ac mae'r gefnogaeth a gawn gan sawl corff yn cynnwys Llywodraeth Cymru yn hanfodol i alluogi ni i barhau a'r cynlluniau yma.
 

“Rhaid cydnabod ein diolch i gwmni Trenau Arriva Cymru am eu gwaith ardderchog ac i’r ysgolion sy’ wedi caniatáu i ni weithio gyda nhw, ond mae’r diolch mwya’ i’r disgyblion sy’ wedi paratoi posteri gwych iawn ac maent i’w gweld mewn gorsafoedd ar hyd arfordir y Cambrian.”
 

Yn y llun gwelir Rhydian Mason o Bartneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian, a Louise Watkinson, Aelod Graddedig Rheolaeth Gyffredinol, Trenau Arriva Cymru, yn derbyn y wobr gan Alex Hayes, Rheolwr Gyfarwyddwr Northern Rail.