Rydych yma : Hafan > Cynllunio eich ymweliad

Attyniadau, Digwyddiadau, a lle i aros...

Awydd gwyliau ar hyd cledrau'r Cambrian? Angen mwy o wybodaeth?

Drwy weithio gyda nifer o fudiadau eraill mae'n bleser gennym roi rhai syniadau i chi am beth i'w wneud a lle i aros pan yn ymweld a'r ardal hon..

 

Trefi a Hanes

Mae'r rhan yma o Gymru yn llawn hanes. I ddarganfod mwy am ardal y Cambrian, ynghyd a gwybodaeth bras am y trefi ar hyd y cledrau cliciwch yma am ychydig o'r hanes. Dim ond cyffwrdd a'r ymylon mae'r son am gestyll, mytholeg, hud a lledrith...

 

Gwestai a lle i aros

Mae'n cynlluniwr gwyliau yn lle da i chi ddod o hyd i rywle i aros o fewn tafliad carreg i'ch gorsaf. Mi allwch weld os oes lle i gael, a llogi'ch ystafell ar lein. Drwy weithio ynghyd gyda Twristiaeth Canolbarth Cymru mae modd i ni ddarparu'r gwasanaeth yma, a cofiwch edrych i weld os oes arbedion ychwanegol ar gael drwy ein cynllun Tren Aros Arbed.  Cliciwch yma am y cynllunydd.

 

Hwyl ar y Cledrau

Mae un peth yn wir - mae digon o drenau i gael yma. Mae cledrau'r Cambrian yn ffordd delfrydol i fynd o un rheilffordd fach i'r llall, ac hefyd i ymweld ag attyniadau eraill yn ymwneud a byd y tren. Boed eich bod yn arbennigwr neu beidio, cliciwch yma am y rhestr...

 

 

Digwyddiadur

Mae sawl digwyddiad, gwyl, a ffair yn digwydd yn ein ardal hynod ddiwylliedig! Cliciwch yma i weld beth sy' 'mlaen yn ol 'Visit Mid Wales'.

 

 

 

Bwyd a Diod

Yw'r bol yn cadw swn? Mae Cymru bellach yn wlad nodedig am y cynnyrch arbennig o'r safon ucha'. Boed eich bod am fwyta mewn bwyty crand, neu am brynu cynnyrch fferm lleol, safonnol a blasus, cliciwch yma am restr o brosiectau bwyl lleol.

 

Trenau arbennig

Yn achlysurol mae trenau arbennig yn teithio ar hyd ein cledrau - cyfle i gael taith arbennig ar gyfer penblwydd priodas o bosib? Mae'r rhai diweddaraf wedi eu rhestri yma gan gynnwys dolenni i archebu tocynnau.