Rydych yma : Hafan > Lein y Cambrian

Llinyn cyswllt Canolbarth Cymru

Mae rheilfyrdd y Cambrian, sef y 'brif lein' o'r Amwythig i Aberystwyth, a'r lein ar hyd yr arfordir o Fachynlleth i Bwllheli, ers yr amserau Fictorianaidd wedi bod yn linyn cyswllt pwysig iawn sydd wedi denu ymwelwyr o bob cwr o'r wlad i Gymru fach. Hyd heddiw, mae twristiaeth yn un o elfennau pwysicaf yr ardal, a'r tren wrth gwrs yn parhau i fod yn bwysig yn hyn o beth.

Defnyddio'r trenau -

Mae Prif Reilffordd y Cambrian yn teithio drwy rai o'r golygfeydd mwyaf amrywiol a hardd yn y wlad a Lein yr Arfordir y Cambrian yn cynnig un o'r rhai mwyaf syfrdanol ac ysblennydd o'i gymharu a theithiau rheilffordd arfordirol eraill unrhyw le yn y DU.

Mae Bae Ceredigion yn cynnig un o'r cyrchfannau arfordirol mwyaf gwyrdd ar Rheilffyrdd y Cambrian ac mae'n ffordd ddelfrydol o ymweld a mwynhau'r "Bae". Beth allai fod yn well na marchogaeth, seiclo neu gerdded ym Mynyddoedd y Cambrian neu profi gwefrau Parc Cenedlaethol Eryri?

P'un a ydych yn cynllunio penwythnos o weithgareddau, wythnos hamddenol ar yr arfordir neu hwyl diwrnod allan i'r teulu - mae'r cyfan ar gael yn y rhan trawiadol yma o Gymru - ac nid oes ffordd well o'u mwynhau nag ar y trên, felly mynnwch eich lle ar y cledrau ar Rheilffyrdd y Cambrian.