Rydych yma : Hafan > Lein y Cambrian > Amdanom ni > Am hwyl

Am hwyl...

Mae Prif Lein y Cambrian yn teithio drwy rai o'r golygfeydd mwyaf amrywiol a hardd yn y wlad ac mae Llinell Arfordir y Cambrian yn rhoi un o'r teithiau rheilffordd arfordir mwyaf bendigedig unrhyw le ym Mhrydain.

Mae Bae Ceredigion yn cynnig rhai o gyrchfannau twristiaeth arfordirol mwyaf gwyrdd Prydain ac mae Rheilffyrdd y Cambrian yn ffordd ddelfrydol o ymweld a mwynhau'r 'Bae'. Beth fedrai fod yn well na marchogaeth, seiclo neu gerdded ym Mynyddoedd y Cambrian, Parc Cenedlaethol Eryri neu Ardal Harddwch Neilltuol Pen Llŷn. Mae'n rhwydd eu cyrraedd i gyd ar y trên.

Mae Canolbarth Cymru yn wlad y 'barcut coch' lle mae'r adar ysglyfaethus godidog hyn yn hedfan yn uchel yn awyr lân y mynydd. Mae hefyd yn gartref i ddolffiniaid a morloi Bae Aberteifi sy'n chwarae yn y tonnau glas - medrwch weithiau eu gweld o'ch sedd ar y trên.

Mae trefi hanesyddol, cyrchfannau glan môr, cestyll gwych, rheilffyrdd bach, amgueddfeydd a chyfleusterau hamdden arall - llu o leoedd i ymweld â hwy a phethau i'r holl deulu eu gwneud, sydd ar gael drwy'r flwyddyn.

P'un ai ydych yn cynllunio penwythnos gweithgaredd, wythnos hamddenol ar yr arfordir neu ddiwrnod llawn hwyl i'r teulu - mae'r cyfan ar gael yn y rhan fendigedig yma o Gymru.

Mae amrediad eang o docynnau disgownt a chardiau ar gael:


Os ydych yn teithio ar gyfer gwaith neu am hwyl - 'does dim ffordd well o deithio nag ar y trên, felly ... ewch ymlaen, ewch ar y trac cywir... Rheilffyrdd y Cambrian.