Rydych yma : Hafan > Lein y Cambrian > Amdanom ni > Am waith

Ar gyfer Gwaith...

The Aberdyfi-Barmouth Cambrian TrainGall defnyddio'r trên ar gyfer teithio cysylltiedig â gwaith - i ac o gyfarfodydd, cynadleddau a digwyddiadau arall roi mwy o amser i chi ddarllen papurau, ysgrifennu adroddiadau neu wneud galwadau ffôn - gan ddefnyddio eich amser gwerthfawr yn fwy effeithiol ac arbed arian i'ch sefydliad!

Mae amrediad eang o docynnau disgownt a chardiau ar gael yn cynnwys Cerdyn Rheilffordd Cambrian,Tocynnau Tymor a Thocyn Crwydro Arfordir y Cambrian.

Galw yn eich swyddfa docynnau leol neu holi'r tocynwyr ar y trên am fanylion pellach.

Os ydych yn teithio ar gyfer gwaith neu am hwyl - 'does dim ffordd well o deithio nag ar y trên, felly ... ewch ymlaen, ewch ar y trac cywir... Rheilffyrdd y Cambrian.

For Work

This page is awaiting translation. Sorry for any inconvenience

For work...

Using the train for work related travel - to and from meetings, conferences and other events can allow you more time to read up on papers, write reports or conduct work related calls - using your valuable time more efficiently and saving your organisation money!

There is a wide range of discount tickets and cards available including the Cambrian Railcard and the Season ticket. Call in at your local ticket office or ask the on-train Conductor for further details.

If you are traveling For Work or For Fun - there's no better way to go than on the train, so go on, get on the right track... The Cambrian Railways.