Rydych yma : Hafan > Amseroedd a thocynnau

Amserau a thocynnau

Mae cael hyd i amserau tren a thocyn yn hawdd - defnyddiwch ein cynlluniwr teithio ar ochr dde y dudalen yma, neu, ewch at safle Trenau Arriva Cymru i gael hyd i::

  • Cynlluniwr teithio ar gyfer pob tren yn y DU.
  • Manylion am docynnau a cyfleoedd i'w prynu
  • Cynnigion arbennig
  • Manylion am y gwasanaeth ar hyn o bryd

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Trafnidiaeth Cyhoeddus Traveline Cymru hefyd yn cynnig amserau tren, bws a systemau trafnidiaeth gyhoeddus eraill: ffoniwch 0871 200 22 33.

Mae gwybodaeth am y rhwydwaith rheilffordd yn unig ar gael drwy ffonio 08457 48 49 50.

Am wybodaeth am gerdiau rheilffordd, neu gynigion arbennig arall, cliciwch yma, neu ar y ddolen ar yr ochr dde.

Siwrne Siwr - gwybodaeth 'byw' am wasanaeth y tren ar gyfer eich PC neu 'Iphone'

Mae Trenau Arriva Cymru wedi lawnsio gwasanaeth newydd sy'n darparu gwybodaeth am wasanaeth byw unrhyw un o drenau ar rwydwaith Arriva. Mae hyn yn golygu y gallwn chi weld os yw'r tren yr ydych yn dymuno'i ddal yn rhedeg ar amser, neu os oes unrhyw broblemau. Gallwch gael hyd iddo ar www.journeycheck.com/arrivatrainswales neu lawrlwythwch e yma ar gyfer Iphone.

NEWYDD! Apps i'ch ffon 'call'... (smartphone!)

Yr 'app' gorau ar gael ar hyn o bryd yn ol rhai sy'n rhoi amserau tren yw 'Train Tickets' gan gwmni trenau Cross Country. Mae'n rhad ac am ddim, ac mae'n nodi os yw tren ar amser, neu faint mor hwyr ydyw, pa blatfform y bydd yn aros arno ac ati. Gallwch hyd yn oed weld rhestr o pa drenau sy'n cyrraedd neu gadael unrhyw orsaf ar unrhyw bryd. Cofiwch - mae'n rhad ac am ddim (cywir wrth ysgrifennu).

Defnyddiwch y codau QR yma i lawrlwytho'r fersiwn cywir i'ch ffon.

Scan to get our free Train Tickets app on your iPhone or iPod Touch

iPhone / iPod Touch - download from the App Store.Scan to get our free Train Tickets app on your Nokia

Nokia - download from the Nokia Store. 

Gallwch lawrlwytho holl amserlenni Trenau Arriva Cymru, gan gynnwys cerdiau sy'n dangos amserau lein y Cambrian yn unig yma.