Rydych yma : Hafan > Amseroedd a thocynnau > Y Flexipass

Archwilio Cymru - y Gogledd a'r Canolbarth

Archwilio Cymru
Archwilio Gogledd a'r Canolbarth

Tocyn wyth diwrnod sy'n caniatáu pedwar diwrnod o deithio ar drenau ac wyth diwrnod o deithio ar fysiau mewn cyfnod o wyth diwrnod

Mae Pas Achwilio Cymru yn gadael i chi grwydro'n ddiderfyn ar bob gwasanaeth tr ên ar brif linellau Cymru ac ar bron pob gwasanaeth bws.

I bobl sydd eisiau teithio o fewn rhan o Gymru'n unig, mae Pas Archwilio'r De a Phas Archwilio'r Gogledd a'r Canolbarth.

Mae'r ddau'n cynnig pedwar diwrnod o deithio ar drenau ac wyth diwrnod o deithio ar fysiau.

Dim ond y dechrau yw hynny.

Wales trains and buses Explore Wales pricesMae pobl â'r tocynnau hyn hefyd yn cael amrywiaeth wych o fuddion eraill

Mae'r rhain yn cynnwys mynediad 'dau am bris un' neu fynediad gostyngol i lawer o brif atyniadau Cymru i dwristiaid.

Gallwch gynllunio'ch taith gan ddefnyddio ein Canllaw Teithio, a roddir am ddim i bob cwsmer sy'n prynu'r Pas Archwilio Cymru.

Mae'n cynnwys mapiau, manylion cryno ar sut i gyrraedd atyniadau a manylion cyswllt yr holl ffynonellau gwybodaeth y bydd arnoch eu hangen i gynllunio'ch taith.

Mae'ch Pas Archwilio Cymru yn cynnig i chi nid yn unig deithiau ar y rhwydwaith rheilffyrdd a bysiau ond hefyd llawer o ostyngiadau ar atyniadau i ymwelwyr ac ar lety:

  • Mynediad 'dau am bris un' i gestyll mwyaf ysblennydd Cymru sydd o dan ofal Cadw
  • 20 y cant o ostyngiad ar fynediad i lawer o'r safleoedd sydd o dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Gostyngiad o £1 bob nos ar gyfraddau'r Gymdeithas Hosteli Ieuenctid ledled Cymru

Mae Pasau Archwilio Cymru yn ddilys ar ôl 09.15 ddydd Llun hyd ddydd Gwener a thrwy'r dydd ddyddiau Sadwrn a Sul ac ar Wyliau Banc.

Mae'n bwysig bob amser i sicrhau nad yw manylion unrhyw gynnig arbennig wedi newid drwy gysylltu gyda Trenau Arriva Cymru, neu yn eich swyddfa docynnau leol.